Çevresel yönetim ve sürdürülebilirlik

Avrupa’nın lider bir şirketi olarak iwis her zaman sürdürülebilirlik ilkelerine göre hareket etmektedir: çevresel koruma iwis’in kurumsal politikasının ayrılmaz bir parçasıdır. Teknik olarak mümkün olan her yerde imalatımızın ve ürünlerimizin ömür döngüsünün çevresel etkilerini minimize etmekte ve uygun çevresel hedef ve programlar uygulayarak şirketimizin çevresel performansını sürekli olarak geliştirmekteyiz. Tüm çevreyle ilgili yasal gereksinimlerle vicdani uyumluluk kurum politikamızın kalbindedir.

Şirket felsefimiz sadece ekonomik konuları içermekle kalmayıp, aynı zamanda sosyal ve çevreyle ilgili taraflarını da tüm karar verme ve geliştirme süreçlerinde hesaba katmaktayız. Gelecek nesillere olan sorumluluğumuzun farkındayız ve kaynaklarımızı sıkıca korumayı taahhüt etmekteyiz.

Çalışanlarımıza aktiviteleri sürecinde güvenlikle ilgili yerine getirmeleri gereken kişisel sorumlulukları devamlı olarak hatırlatılmaktadır.

Sürdürülebilirlik bizim için önemlidir

Yeni ürünler ve üretim süreçlerinin geliştirme safhası kadar erken sayılabilecek daha ilk evrelerinde çevresel koruma faktörlerini hesaba katarak yola koyuluruz. Üretim süreçlerinin planlanlanması, montajlanması ve teknik tesislerin faaliyeti boyunca sadece var olan en iyi teknolojiyi kullanmak için gayret gösteririz. Dahası; enerji ve hammaddeden tasarruf etmek için, kirleticilerden, gürültü emisyonundan ve atıktan kaçınmak, azaltmak ya da geri dönüşüme sokmak için tüm olasılıkları kullanırız.

Yasal düzenlemeler ve ilgili paydaşların diğer çevresel alakalarına uyumlu çalışmamız işimizin doğal bir parçası olup, aynı zamanda çevresel koruma mecburiyetine sıkı sıkı sarılmamız ve hatta mümkünse ilerisine bile geçmemiz gerekmektedir.

iwis'de kaynakların verimli kullanımı

Çevresel koruma iwis’in gündeminde her zaman özellikle önemli bir konu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Mesele aslında iwis’in sadece tüm mevcut yasal düzenlemelere uygun olmasıyla sınırlı kalmayıp, mümkün olan en erken fırsatta çevreyi korumak için ilave hedef ölçütleri de uygulamasıdır. Bu yüzdendir ki, şirketimiz başkenti Münih olan Bavaria Eyaleti Çevresel Ödülü’ne 1998 yılı gibi uzun bir zaman önce ilk defa layık görülmüştür.

Çevresel stratejimiz; su, enerji ve hammaddeler gibi kıymetli kaynaklarımızın kullanımını minimize etmek ve çevre dostu malzemeler ile kaliteli ürünler kullanımı üzerine dayanmaktadır. Bunlara ilaveten çeşitli çevresel hedeflerin tanımlanması da geçtiğimiz yıllarda çevresel performansımızın sürekli gelişmesiyle sonuçlanmıştır.

 

Bu hedefler; uygun atık bertarafı ve atıkların geri kazanımı ile birlikte aynı zamanda gürültü seviyelerinin ve kirletici emisyonlarının azaltılmasına ilişkin önlemleri içermektedir. Süregelen bir başka projemiz ise Enerji Yönetim Sisteminin yaratılarak üretim tesislerimizin tükettiği enerjinin anlamlı bir şekilde azaltılmasıdır. Üretim kapasitemizi artırmak için yeni binalar inşa ederken iwis, en son teknoloji enerji verimliliğine sahip yapı tekniklerini uygulamak için azami önemi göstermekte ve Alman Enerji Tasarrufu Yönetmelikleri (EnEV) ile uyumlu çalışmaktadır.

Daha fazlası için... Daha az görmek için...

%

2012’ye kıyasla düşen enerji maliyetimiz

Milyon KWH

2017 yılındaki enerji tüketimimiz

ton

Her yıl azalan karbon emisyonumuz

%

2012 yılına kıyasla 2017 yılında azalan doğal gaz maliyetimiz

Çevresel denetimler

Düzenli olarak ekolojik değerlendirmelerimizi yerine getirmekte ve arzu edilen çevresel koruma hedeflerimizi başarmak için doğru önlemleri uygulamaktayız. Yıllık iç denetimimiz şirketimizin çevreye olan etkisini, çevresel performans ve çevresel hedeflerimizi değerlendirmek için yapılmaktadır. Bağımsız çevre uzmanları tarafından bu denetimden çıkan sonuçlar ve tavsiye edilen eylem önerileri onaylanmaktadır.

Çevresel konularda düzenli olarak eğitim alan personelimiz bizim için özellikle önemlidir çünkü bu personelimiz kurumsal çevre korumasında anahtar bir rol üstlenmişlerdir. Bu personelimiz ilgili üretim alanlarında aktif olarak ve doğrudan çevresel korumaya katkı sağlamaktadırlar.

Geleceğe yatırım

Şirketimiz aynı zamanda sürekli olarak enerji verimliliğini geliştirme ve kaynakları muhafaza etme konularındaki hedeflerimize yatırımlar yapmaktadır. Bu, şirketimizin tüm alanlarında titizlikle uygulanan ISO 14001 ve ISO 50001 çevresel yönetim sistemi akreditasyonumuz için de gerekli bir ön şarttır.

Sertifikalarımız

ISO 140001 / 50001 sertifikalı tesislerimiz: 

 

Münih Tesisimiz

  • iwis mobility systems GmbH & Co. KG
  • iwis antriebssysteme GmbH & Co. KG
  • iwis SE & Co. KG

Landsberg Tesisimiz

  • iwis mobility systems GmbH & Co. KG

Wilnsdorf Tesisimiz

  • iwis antriebssysteme GmbH

Sontra Tesisimiz

  • iwis antriebssysteme GmbH

Rieden Tesisimiz

  • iwis smart connect GmbH

Schwaigern Tesisimiz

  • iwis mechatronics GmbH & Co. KG

Kaufbeuren Tesisimiz

  • iwis e-tec GmbH

 

 

Şirket Yapısı

Şirket Yapısı

Küresel Başarı

Son teknoloji teknik ürünler ve hizmetler alanında bir tedarikçi olarak iwis dünya çapında bir prestije sahiptir. Grubun kurumsal kültürü, bir aile şirketindeki sağlam değerler ve geleneklere dayanmaktadır. iwis, merkezi olmayan organizasyonel bir yapıya sahip olup, 4 otonom faaliyet alanında hizmet vermektedir. Daha fazlası için...

Direktörlerimiz

Direktörlerimiz

Başarı, verimli bir yapıyı gerektirir.

Direktörlerimiz şirketimizi sorumlulukla ve değerler yönünde önem vererek yönetirler ve böylece şirkete sürekli olarak değer katarlar. Sayılamayacak denli sinerjilerin uyumlu kullanımı ve verimli bir marka yönetimi sayesinde direktörlerimiz şirketin toplam başarısını teminat altına alırlar. Yurtta ve dünyanın her tarafında… Daha fazlası için...

Sosyal Sorumluluk

Sosyal Sorumluluk

Çalışanlarımız bizim en büyük varlığımızdır.

Karşılıklı saygı, güven temelli işbirliği ve açık diyalog - bu değerler sadece kurumsal kültürümüzü karakterize etmenin ötesinde aynı zamanda Kurumsal Prensiplerimizin içine sımsıkı yerleşmiştir. Diğer önemli faktörler arasında ise iş güvenliği, sağlık yönetimi, insan çeşitliliği ve iş-sosyal yaşam dengesi bulunmaktadır. Daha fazlası için...

Uyumluluk

Uyumluluk

Sorumlulukla birlikte büyüme

Başarımız uzun vadeli olarak tasarlanmıştır ve kurumsal misyon beyanımız her yerde geçerlidir. Bu nedenle iş ortaklarımızla ve şirket içi ilişkilerimizde güvenilir, dürüst ve adil davranıyoruz. Her zaman net yapılar, sorumluluklar ve yönergelerle. Daha fazlası için...

İletişim

Bir ürün ya da hizmet hakkında bir sorunuz mu var ya da genel olarak hakkımızda daha fazla bilgi mi almak istiyorsunuz?
Aşağıdaki iletişim detaylarımızdan bize ulaşabilir veya iletişim formunu doldurabilirsiniz.

Geri Arayınız

Beni geri aramanızı rica ediyorum.